Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie co robi i jaki jest zakres jego odpowiedzialności. Często urzędy obligują do tłumaczenia niektórych dokumentów na język obcy. Wówczas oczywiste jest, że trzeba znaleźć rzetelnego tłumacza. Czasami, szczególnie w przypadku dokumentów niezwykle istotne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wówczas z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Zdecydowanie jest to osoba zaufania publicznego. Oddając pisma do przetłumaczenia takiemu specjaliście możemy mieć pewność, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, który jest rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulują go odpowiednie przepisy. Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za swoją pracę? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Oczywiście taka osoba musi skończyć studia wyższe z zakresu filologii, lub podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien skończyć studia wyższe z filologii angielskiej, a tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Bezwzględnie powinien posiadać obywatelstwo polskie, oraz być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno powinien znać język polski, i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, musi zdać odpowiedni egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i odwrotnie. Należy pamiętać, że języki ewoluują, dlatego ważne jest, żeby taka osoba ciągle poszerzała swoją wiedzę z tego zakresu. Taki specjalista na pewno musi być odpowiedzialny, ponieważ często pracuje na dokumentach poufnych. 

Co należy do obowiązków tłumacza przysięgłego?

Zakres wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taka osoba jest bardzo rozległy. Zazwyczaj poza tłumaczeniem na piśmie tłumacz w swojej ofercie ma także tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma z jakimi pracuje tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego rodzaju zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Oczywiście nie jest to kompletna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest o wiele więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Zdarzają się sytuacje, kiedy niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie zakupu nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia podczas rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia podczas wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na różnego rodzaju konferencjach a także wiele innych. 

Często takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą także specjalistyczne szkolenia językowe dla przedsiębiorstw. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy wymagane jest tłumaczenie tekstu, książki albo jakiejś instrukcji obsługi, warto wtedy udać się do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, potrzebna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Często przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych niezbędny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod przetłumaczonym pismem sprawi, że uzyska moc prawną. Ważną różnicą pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest również odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że wykonane przez niego tłumaczenie jest rzetelne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za ewentualne niepoprawności czy braki. Jeśli klient poniesie stratę przez pomyłkę tłumacza, może dochodzić odszkodowania od niego. Zazwyczaj, kiedy błąd jest znaczący, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kompetencje, żeby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, a także wyjątkowo odpowiedzialnym. Z tego powodu nie każdy ma predyspozycje. Z pewnością poza perfekcyjną znajomością języka, powinien posiadać odpowiednie zdolności.