Na czym polega praca biura rachunkowego?

Biuro księgowe jest firmą, która świadczy takie usługi jak przykładowo prowadzenie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie całej dokumentacji księgowej, prowadzenie sprawozdań finansowych, wyliczanie wyniku finansowego oraz wycena aktywów i pasywów a także obrazowanie ich prawdziwego stanu.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku funkcja księgowego została uwolniona, co znaczy, że nie ma potrzeby ukończenia specjalnych studiów lub szkoleń w zakresie ekonomii aby kierować biurem rachunkowym. Jedyne wymagania, które potrzeba spełnić aby sprawować kontrolę na dokumentacją księgową to posiadanie całkowitej zdolności do wykonywania we własnym imieniu czynności prawnych. Wobec tego biuro księgowe mogą prowadzić osoby, których nigdy nie karano za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi a także za przekręty skarbowe. Na dodatek księgowa musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeżeli księgowy przed 2014 rokiem zdobył certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne to w dalszym ciągu będzie miał prawo posługiwać się nim, powinno się mimo wszystko wiedzieć, że żaden dokument nie jest już dłużej wymagany aby przepisowo wykonywać tę pracę.

Co trzeba mieć na uwadze otwierając biuro księgowe?

Wprawdzie aby otworzyć biuro księgowe nie ma potrzeby posiadania wykształcenia finansowego ani doświadczenia w księgowości, ale konieczne jest bieżące zdobywanie wiedzy z prawa podatkowego oraz regulującego działalność gospodarczą. Przepisy te niesamowicie szybko ulegają zmianie i aktualizacją a każdy księgowy ma obowiązek wciąż i ciągle taką wiedzę przyswajać.

W dodatku prowadząc biuro księgowe musisz mieć świadomość, że Klienci mogą traktować Cię jako doradcę. Twoim zadaniem więc poza prowadzeniem dokumentacji księgowej może być kontrola sytuacji materialnej firm i dostosowywanie odpowiednich form refundowania albo aktywne poszukiwanie rozwiązań problemów finansowych. Bez właściwej wiedzy możesz szybko stracić ich zaufanie a to skutkuje utratą klientów.

Jak można zauważyć nie trzeba mieć doświadczenia w rachunkowości żeby założyć biuro rachunkowe ale opanowanie tak dużej wiedzy samemu może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska