W realiach, w którym(ych) funkcjonujemy uczciwy notariusz jest cały czas w cenie. Istnieje bardzo dużo spraw, do których zgodnej(go) z prawem załatwienia niezbędny jest pieczątka notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego rodzaju kwestie w jasny sposób – do realizacji takich spraw konieczna(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi problemami zglaszamy sie do notariusza w Łodzi?

Dlaczego korzystamy z usług notariusza?

Można mieć niemal stuprocentową pewność, że każdy co najmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to zawód, który pomaga zalegalizować wielu rzeczy tworzących naszą codzienność. Notariusz jest zawodem(ów) zaufania publicznego, co wiąże się z tym, iż przysługuje mu identyczna ochrona jak innym pracownikom sektora legislacyjnego. Notariusz 

Oględnie mówiąc, zajmuje się on tworzeniem not stosowania prawa. Przysługuje mu również prawo do dokonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania pracy jako notariusz nadaje odpowiedni minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszystkie czynności okraszone podpisem notariusza mają przymioty dokumentów urzędowych. Inaczej mówiąc, notariusz sprawdza czy przygotowane zaświadczenia nie kolidują z obowiązującym prawem.Daje tym samym zapewnienie, że wszystkie procedury odbywają się zgodnie z z literą prawa.

O jakich czynnościach mowa? Jest ich mnogo. Są to zazwyczaj tzw. przypadki życiowe. Są związane z zakupem lub sprzedażą nieruchomości, różnymi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest potrzebny również przy zakładania spółek czy w sprawach testamentowych. A to tylko część z całości.

Funkcjonowanie notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez urzędników notarialnych. Mowa głównie o umowach bilateralnych, aczkolwiek nie tylko. 

Czym są opłaty notarialne?Jak naliczane są opłaty notarialne?

Oczywiście notariusze za swoją pracę biorą odpowiednie opłaty. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na wycenę usług notarialnych składają się różne czynniki. Opinia, położenie, jak również istota sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie nieco bardziej kosztowna niż centrum Kluczborka. Także doświadczony notariusz może oczekiwać większej zapłaty niż dopiero aspirująca jednostka.

Jednak trzeba wiedzieć, że ustawa przewiduje maksymalną kwotę opłat notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej czynności notarialnej. Pracownik notarialny nie może pobierać prowizji powyżej tych limitów. Warto sprawdzić przykładowo jakie to kwoty.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to najwyższe możliwe stawki wskazane przez ministerstwo. Skutkiem ustawowo wskazanych limitów jest to, że nie da się uniknąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta poniesionych kosztów.

Gdzie i jak szukać rzetelnej kancelarii notarialnej?

Zamierzając odwiedzin u notariusza warto zrobić rozpoznanie. Koniec końców, wyróżniająca się dobrą opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na obrzeżach. Czasem jednak można się zaskoczyć – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma dużo mniejsze znaczenie niż rzetelność notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten fach.