Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem zawodowym, ale zwrotem grzecznościowym, wykorzystywanym zarówno wobec radców prawnych jak i adwokatów, a dosyć często także wobec aplikantów tych zawodów prawniczych.
W praktyce oznacza to, iż mecenasem nazwać można jednocześnie radcę prawnego, a także adwokata. Uważa się również, że terminem tym określać można magistrów prawa, chociaż to stosuje się sporadycznie.

Osoba, która ukończyła studia prawnicze, lecz nie ukończyła żadnej z aplikacji prawniczej, zwyczajowo nazywana jest zwyczajnie prawnikiem. Nazwa „mecenas” w stosunku do osób wykonujących jeden z zawodów prawniczych jest używane wyłącznie w polskim Państwie – w pozostałych krajach nie napotyka się go w takim zastosowaniu.

Tytuł ten jest wyłącznie umowny i nie notuje się go w jakimkolwiek z aktów prawnych używanych aktualnie w Polsce. Innymi słowy, iż w przeciwieństwie do tytułów „adwokat” oraz „radca prawny” tytuł „mecenas” nie jest poddany jakiejkolwiek ochronie prawnej.
Mając na względzie, że mecenasem nazywa się adwokatów i radców prawnych to, aby w pełni zrozumieć znaczenie tego zwrotu grzecznościowego, konieczne będzie wyjaśnienie zakresu kompetencji tych dwóch zawodów prawnych.

Warto jednakże podkreślić, że z uwagi na zwiększający się zakres uprawnień radców prawnych w ostatnim dziesięcioleciu różnice pomiędzy nimi, a adwokatami stały się coraz mniejsze.

Jakie są różnice między adwokatem a radcą prawnym?

Praktycznie rzecz ujmując tytuł adwokata może zdobyć osoba, która na początku ukończyła pięcioletnie studia prawnicze, po których zaliczyła toczącą się 3 lata aplikację adwokacką kierowaną przez odpowiedni samorząd zawodowy. Co istotne, samo ukończenie aplikacji nie pozwala, żeby zostać adwokatem w Warszawie; niezbędne jest też pozytywne zdanie końcowego egzaminu adwokackiego, który jest przeprowadzany poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wówczas wtenczas dana osoba zostaje wpisana na listę adwokatów oraz może korzystać z tego tytułu w własnej praktyce zawodowej.

Na czym polega odmienność w zatrudnieniu adwokata a radcy prawnego?

Należałoby przy tej sposobności dodać, iż w przypadku radcy prawnego droga do otrzymania tytułu zawodowego jest prawie jednorodna – jedyna rozbieżność wiąże się z tym, iż aplikację radcowską prowadzi inny samorząd zawodowy, a po skończeniu aplikacji osoba zostaje wpisana na listę radców prawnych.
Zarówno adwokat, czy też radca mają niemal ten sam zakres obowiązków. Aktualnie obowiązującą i główną różnicą pomiędzy tymi dwoma zawodami prawnymi jest brak możliwości zatrudnienia adwokata na bazie umowy o pracę.

Praktycznie oznafcza to, iż adwokat może współdziałać z przedsiębiorstwem bądź osobą fizyczną wyłącznie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z kolei radca prawny może być zatrudniony na bazie umowy o pracę. Niemniej jednak, radca prawny nie powinien wtedy brać udziału w sprawach karnych a także karnoskarbowych w charakterze obrońcy. Co ciekawe, to ograniczenie nie odnosi się do pracowników naukowych a także naukowo-dydaktycznych.