Czym zajmuje się adwokat?

Adwokat jest to osoba, która ma wykształcenie wyższe prawnicze, zakończyła aplikację adwokacką oraz zdała egzamin uprawniający ją do pracy w tym zawodzie. Adwokat po zaliczeniu egzaminu adwokackiego jest uprawniony do występowania w różnych gałęziach prawa, albowiem ze wszystkich gałęzi prawa zalicza egzamin. Teoretycznie może on zająć się zarówno sprawą cywilną jak i karną. Niemniej prawo aktualizuje się błyskawicznie i bycie na bieżąco ze aktualizacjami w normach z każdej specjalności jest w zasadzie niemożliwe. Adwokat w Warszawie służy pomocą prawną w postaci udzielania porad prawnych, przygotowywania opinii i aktów prawnych, oraz może występować w imieniu swoich klientów przed sądami, oraz organami administracji.

Czy warto zrobić specjalizację adwokacką?

Prawnik, który specjalizuje się wyłącznie w konkretnej dziedzinie prawa będzie na czasie z kolejnymi zmianami, a zatem zapewni szybsze zaopiekowanie się klientem oraz jego sprawą. Wyspecjalizowanie się poprzez adwokatów stało się środkiem na odnalezienie się na trudnym rynku prawniczym biorąc pod uwagę olbrzymią konkurencję. Specjalizacja w konkretnych dziedzinach da możliwość na odznaczenie się z dużej ilości propozycji konkurencji.

Adwokat specjalizujący się w danej dziedzinie prędzej może odnaleźć petentów niż ten, który zajmuje się każdą dziedziną prawa.
Nie jest fizycznie realne, by ktokolwiek stał się ekspertem w każdej dziedzinie prawa. Takiego samego zdania są petenci kancelarii adwokackich. Jeżeli szukają kogoś do wykonania danej usługi to chcą, aby była wykonana przez osobę, która jest wyspecjalizowana w konkretnej dziedzinie.
Prowadzenie naraz spraw między innymi z prawa rodzinnego i energetycznego doprowadzi jedynie, że adwokat utonie w dokumentach tyczących się obydwu kwestii i całkowicie żadna z nich nie zostanie przeprowadzona idealnie.

Wykonywanie zawodu adwokata to nade wszystko funkcja społeczna. Nie można jej ograniczyć do świadczenia tylko usług prawnych. Znajdując gałąź prawa w której wyspecjalizuje się adwokat zwiększa jego konkurencyjność na rynku dla potencjalnych petentów.
Współcześnie na rynku przybywa też coraz więcej wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich, które szukają wyspecjalizowanych adwokatów. Są to kancelarie niesłychanie wyprofilowane i zajmujące się tylko tymi sprawami, które wpisują się w ich zakres obowiązków. Dla takich kancelarii ważna będzie informacja czy konkretny prawnik został ekspertem w określonej dziedzinie, czy specjalizuje się w danym obszarze pracy, posiada potrzebne umiejętności czy też czy prowadził już takie sprawy.