Z pewnością każdy adwokat w Kłodzku i każdym innym polskim mieście nie raz usłyszał o Naczelnej Radzie Adwokackiej. Organizacja ta znajduje się w Warszawie i zajmuje się szeroko szeroko pojętą opieką nad wszystkim co związane z zawodem prawnika. Co jednak w szczególności wykonuje Naczelna Rada Adwokacka i kto w niej pracuje?

Kogo spotkamy w Naczelnej Radzie Adwokackiej?

Głównym dowodzącym Naczelną Radą Adwokacką jest oczywiście Prezes NRA. Rada powstała w 1919 roku i wtedy też prezesem został Cezary Ponikowski. Sprawował on ten urząd w latach 1919-1920, 1921-1923, 1924-1926 i 1928-1929. {Oprócz prezesaPoza nim w Naczelnej Radzie Adwokackiej pracują również adwokaci i dziekani okręgowych rad adwokackich. Warto tutaj wspomnieć, że nigdy nie są to randomowi/przypadkowi adwokaci. Wybierani są przez Krajowy Zjazd Adwokatury i nie może być ich więcej niż ośmiu z tej samej izby. Aktualnie prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej jest Przemysław Rosati, który panuje nad NRA od zeszłego roku.

Co należy do obowiązków Naczelnej Rady Adwokackiej?

Jednym z najważniejszych obowiązków Naczelnej Rady Adwokackiej jest bycie przedstawicielem adwokatury. Dodatkowo zajmuje się ona również definiowaniem reguł wykonywania zawodu i monitorowaniem działalności okręgowych rad adwokackich. To naturalnie nie są wszystkie zadania Naczelnej Rady Adwokackiej. Każdy prawnik w Kłodzku wie, że to właśnie tam odbywa się monitorowanie kształcenia aplikantów. W liście kompetencji musiały się pojawić takie funkcje jak sprawdzanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich oraz prezentowanie wniosków i postulatów o tworzeniu prawa i posługiwaniu się nim. Z trochę mniej odpowiedzialnych zadań można w tym miejscu wymienić na przykład ustalanie regulaminów odnośnie wzorów pieczęci organów adwokatury a także tego w jaki sposób finansować wizytatorów. Oczywiście zadań adwokatów, którzy są w składzie NRA jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego jej skład jest tak obszerny.

Szybsza praca adwokatów?

Ze względu na to, że Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad wszystkimi prawnikami, stara się również poprawić i ułatwić ich pracę. Właśnie dlatego prezes NRA zasugerował przejście na w pełni komputerową komunikację z samorządem oraz wymiarem sprawiedliwości. Aktualnie wszystko dzieje się w większości analogowo, co niesamowicie spowalnia cały proces. Takie rewolucje jednak oznaczają duże zapotrzebowanie na środki pieniężne, a te NRA chce uzyskać od wszystkich zapisanych w niej adwokatów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie to oznaczało podwyższenie składki, którą regularnie muszą płacić prawnicy. Pojawi się jednak w zamian za to bardzo pozytywna zmiana, jaką jest przejście na cyfrową kancelarię. W dzisiejszych czasach, kiedy prawie wszystko dzieje się przez internet, taka rewolucja powinna zajść przynajmniej kilka lat temu.