Powszechnie wiadomo, że jak w konflikcie pojawiają się pieniądze to rozwiązanie tego bywa trudne. Dosyć często pokłóceni przedsiębiorcy idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy na pewno jest to najlepsze wyjście? Kiedy można z tego zrezygnować i w jaki inny sposób rozwiązać nieporozumienie?

Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Jedną z pierwszych metod, którą decydują się wykorzystać skonfliktowani wspólnicy jest mediacja. Jest to o tyle dobry sposób, że pomiędzy skłóconymi przedsiębiorcami pojawia się mediator, który pomaga w dojściu do konsensusu. To co jest tutaj istotne – to strony same podejmują finalną decyzję. Drugą, zdecydowanie trudniejszą metodą, jest arbitraż, czyli rozstrzygnięcie konfliktu przez osobę trzecią. Czasem jest to jedna osoba, albo kilka osób, które zazwyczaj są ekspertami w danej dziedzinie i posiadają wymagane kompetencje, aby rozstrzygać konflikty. Inna nazwa arbitrażu to sąd polubowny i może on mieć formę niestałą oraz stałą.

Inną opcją będzie zastosowanie negocjacji i facyliacji. Obydwa sposoby nie wymagają wizyty w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają przede wszystkim na ustaleniu rozwiązania, które zaakceptują obydwie strony. Na końcu negocjacji i facyliacji strony powinny podpisać oświadczenie albo umowę, w których znajdą się informacje o ustaleniach.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Na początek negocjacje nie są regulowane przez przepisy prawa, w przeciwieństwie do mediacji, która się tam znajduje. Na dodatek w trakcie mediacji obowiązkowo obecny musi być mediator, który kontroluje całą procedurę i pomaga w doprowadzeniu do porozumienia. Przy negocjacjach nie musi być adwokata. W rzeczywistości przedstawiciele spółek sami mogą rozmawiać na temat sporu, aby obie firmy były zadowolone z rozwiązania. Najczęściej negocjacje zdarzają się podczas próby podpisania umowy handlowej, gdzie obydwie strony mają inny pogląd i wizję realizacji. Wtedy przedsiębiorcy umawiają się i przedstawiają swoje pomysły a negocjacje trwają do momentu, kiedy się dogadają. Warto dodać, że podczas negocjacji firmy mogą skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, ale nie muszą tego robić. W przypadku mediacji to mediator kieruje rozmową, nie strony i to on próbuje dojść do rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron, ale nie narzuca on swojego rozwiązania. Tego typu rozwiązanie sporu jest zdecydowanie szybsze i kosztuje mniej niż pójście do sądu.

Czym arbitraż różni się od procesu sądowego?

Zdecydowanie największą różnicą jest to jak szybko uda nam się rozstrzygnąć spór. Sprawy sądowe mogą ciągnąć się nawet kilka lat, kiedy w sądzie polubownym można mieć bardzo szybki termin rozprawy. Następną różnicą będzie osoba, która spór rozstrzyga. W sądzie jest to sędzia, ale przy arbitrażu będą to arbitrzy. Nikt nie narzuca stronom arbitrów, mogą oni też samodzielnie wybrać liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to ogromne ułatwienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najbardziej wolnych albo elastycznych arbitrów, ale również dzięki temu można wybrać członków znających się na danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka